Operatörslåst innebär att telefonen är låst till en viss operatör detta innebär att du inte kan använda telefonen med ett SIM-kort från en annan operatör.

Verbal operatörslåser självklart aldrig sina telefoner, du är fri att sätta vilket SIM-kort du vill i din telefon, det ser vi som en självklarhet. Om din telefon är låst till en operatör behöver du kontakta operatören du köpt telefonen av för att få hjälp.  

Hittade du svaret?