För 3 år sedan inledde vi arbetet med att bli mer öppna och transparenta, vi ville komma bort från den affärsmodell som tidigare varit vanlig i telekombranschen, dyra, krångliga avtal. Nu är vi framme vid en punkt där ett namnbyte blir en naturlig följd av den förändringsresa vi gjort.  

Hittade du svaret?