Om ditt abonnemang blivit spärrat på grund av obetalda faktura så släpps spärren när betalning är inkommen. För att påskynda detta kan du skicka in ett kvitto på din betalning till kvitto@verbal.se så låser vi upp abonnemanget.  

Kvittot behöver innehålla datum då betalningen skedde, till vilket kontonummer samt belopp.

Hittade du svaret?